ME ל סול

מגיעה לסוזן דלל!

קורס הקיץ בסוזן דלל יפתח ביום ו' 10.7.20

בין השעות 9:00-13:00

בסוזן דלל, סטודיו אורה- קומת קרקע, רחוב יחיאלי 6

הקורס כולל 10 מפגשים ויסתיים ביום ו' 11.9.20

התנסות במפגש הראשון

יום ו' 9:00-13:00 בסוזן דלל, סטודיו אורה

תתאפשר ברישום מראש

לקבלת פרטים נוספים